ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ

Κλινική Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Γαστρεντερικού
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Η Κλινική Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, οργανώθηκε αναπτύχθηκε και λειτουργεί κατά τα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα σοβαρών και πολύπλοκων περιστατικών, είναι η ύπαρξη εξειδικευμένης ομάδας από διάφορες ειδικότητες.
Η παλιά νοοτροπία κατά την οποία ένας γενικός χειρουργός αναλάμβανε τα πάντα έχει ξεπεραστεί διεθνώς.
Η εξέλιξη της ιατρικής έχει επιβάλει σε όλα τα σύγχρονα νοσοκομεία την δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων ιατρών, ειδικά όταν πρόκειται για ογκολογικά περιστατικά τα οποία λόγω της σοβαρότητας τους απαιτούν πολυδιάστατη αντιμετώπιση.
Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα, με ελάχιστη πιθανότητα λάθους και επιπλοκών, αυξάνοντας το προσδόκιμο του ασθενούς αλλά και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του.
Στόχος της ομάδας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο από την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στις πλέον σύγχρονες τεχνικές.
Βασική φιλοσοφία μας είναι ότι στο επίκεντρο πάντα βρίσκεται ο ασθενής, ο οποίος εκτός από την ιατρική παρέμβαση, χρειάζεται μία ανθρώπινη προσέγγιση την οποία έχει μεγάλη ανάγκη στις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που περνάει.

Την χειρουργική ομάδα πλαισιώνουν εκλεκτοί Γαστρεντερολόγοι, Ογκολόγοι, Ακτινοθεραπευτές, Παθολόγοι και ιατροί άλλων ειδικοτήτων.Δρ. Ιωάννης Μπολάνης
Διευθυντής Κλινικής